Murreva

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

Vetenskapliga synonym: Linaria cymbalaria (L.) Mill.
Svenska synonym: murgrönssporreblomma, vanlig murreva

Murtorskemunn Vedbend-Torskemund Kilkkaruoho Ivy-leaved Toadflax Zymbelkraut

Murreva Beskrivning. Murreva är en flerårig, kal ört med nedliggande stjälkar, grunt femflikade blad och blekt violetta blommor. Stjälkarna är rotslående och har strödda blad, utom i nedre delen där bladen är motsatta. Bladen är långskaftade, njurlika, femflikade med trubbiga breda flikar och påminner i formen om bladen hos murgröna (Hedera helix). Murreva blommar från juni till september. Blommorna sitter ensamma på långa skaft från bladvecken. Kronan är tvåläppig med sporre och har blekviolett överläpp med mörkare strimmor och underläpp med gul buckla. Frukten är en kapsel.
Murreva påminner något om spjutsporre (Kickxia elatine), men den senare är ettårig och har pillika blad.

Utbredning. Murreva är en odlad art som ibland förekommer förvildad. Den växer vanligen i närheten av bebyggelse, ofta på murar. Arten hör ursprungligen hemma i Medelhavsområdet. Första fynduppgift som förvildad är från Gävle, Gästrikland och publicerades 1843 (Hylander 1971).

Användning. Murreva odlas ofta som prydnadsväxt.

Etymologi. Artnamnet muralis kommer av latinets murus (mur) och syftar, liksom det svenska namnet, på att arten ofta växer på murar.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Cymbalaria

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/cymba/cymbmur.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg