Chaenorhinum (DC.) Rchb.

Småsporrar

Beskrivning. Ettåriga, körtelhåriga örter. Stjälk upprätt, vanligen grenig, nedre blad motsatta, de övre strödda. Blad lansettlika, oskaftade, med helbräddad kant. Blommor ensamma på långa skaft från bladvecken. Foder femflikigt. Krona tvåläppig, med sporre och öppet svalg, blekt violett med vitgul underläpp. Ståndare fyra. Stift ett. Frukt en äggformad kapsel som öppnar sig med porer.
Kromosomtal: 2n=14.

Övrigt. Arten fördes förut till släktet sporrar (Linaria).

Etymologi. Släktnamnet Chaenorhinum kommer av grekiskans chaino (gapa) och rhis (näsa).

Släktet har 21 arter, bara arten småsporre (C. minus) förekommer i Sverige.

Familj: Scrophulariaceae

Art:
småsporre (C. minus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/chaen/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg