Småsporre

Chaenorhinum minus (L.) Lange

Vetenskapliga synonym: Antirrhinum minus L., Linaria minor (L.) Desf.
Svenska synonym: småsporreblomma

Småtorskemunn Liden Torskemund Kissankita Small Toadflax Kleines Leinkraut

Småsporre Beskrivning. Småsporre är en lågväxt, ettårig ört med upprätt stjälk som kan bli drygt två decimeter hög. Hela växten är vanligen grågrön i färgen och känns klibbig då den är klädd med små körtelhår. Bladen är långsmala med helbräddad kant, de övre bladen sitter strödda och de nedre sitter motsatta. Småsporre blommar i juli-augusti med små och ganska oansenliga blommor som sitter ensamma på skaft från bladvecken. Kronan är tvåläppig och har en trubbig sporre och öppet svalg. Den är blekt violett med gulvit underläpp. Fruktkapseln är äggformad och öppnar sig med porer.
Småsporre, kapsel Småsporre kan knappast förväxlas med andra arter, den känns lättast igen på sin grågröna färg, sin klibbighet och de små oansenliga tvåläppiga blommorna.

Småsporre Utbredning. Småsporre förekommer från Skåne till Västerbotten. Den växer oftast på banvallar, i vägkanter eller på ruderatmark. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet minus betyder mindre.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Chaenorhinum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"En liten årig oansenlig ört, som wäxer på torra och sandige ställen nog sparsamt, såsom i Stockholm wid Slottet, Upsala på Slottsbacken, och på några ställen i Skåne, och är hwarken känd för nytta eller skada, widare än at Kon och Fåret afbiter den."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/chaeno/chaemin.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg