Bartsia L.

Svarthön

Beskrivning. Fleråriga, halvparasitiska örter. Stjälk upprätt, ogrenad. Blad motsatta, oskaftade, äggrunda med sågad kant. Blommor i kort toppställt ax, vanligen ensidigt vända. Stödblad brunvioletta. Foder fyrflikigt. Krona mörkt brunviolett, tvåläppig, överläppen något längre än underläppen, sporre saknas. Ståndare fyra, ståndarknappar ulliga. Stift ett. Frukt en äggformad kapsel.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktet Bartsia uppkallades av Carl von Linné efter den tyske läkaren Johannes Bartsch (1709-1738). Nyman (1867) berättar att Linné hade lärt känna Bartsch i Holland och ansåg honom vara en mycket skicklig botanist och när tjänsten som kolonialläkare i Surinam blev ledig rekommenderade han Bartsch som antog erbjudandet. Men som Nyman skriver "der blef hans öde (Gubernatoris odio et malitia) endast vedervärdigheter, bekymmer och brist, så att han inom kort dog, "värd, om någon, ett bättre öde"."

Släktet har 49 arter och det stora flertalet förekommer bara i Anderna i Sydamerika, i Sverige finns bara arten svarthö (B. alpina).

Familj: Scrophulariaceae

Art:
svarthö (B. alpina)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/barts/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg