Svarthö

Bartsia alpina L.

Svarttopp Sorttopp Punakko Lokasjoðsbroðir Alpine Bartsia Alpenhelm

Svarthö

Beskrivning. Svarthö är en flerårig, ganska lågväxt, hårig ört med mörkt violetta blommor och mörka stödblad. Stjälken är upprätt, ogrenad, och upp till tre decimeter hög. Bladen är oskaftade och sitter motsatta, bladkanten är tandad. Svarthö blommar från juni till augusti. Blommorna sitter i ett ensidigt kort ax i toppen av stjälken, de är mörkt brun- eller svartvioletta. Sällsynt förekommer också former med gröngula stödblad och gulvita blommor. Fruktkapseln är äggformad. Hela örten svartnar när den torkar.
Svarthö kan genom sitt mörka blomax med brungröna stödblad och mörkvioletta blommor inte förväxlas med någon annan art i den svenska floran.

Svarthö

Utbredning. Svarthö är vanlig på kalkrik mark i fjälltrakterna, men förekommer också sällsynt i skogslandet nedom fjällen. I södra Sverige, på Gotland och i Östergötland, finns arten som en sällsynt relikt i kalkrika kärr. En liknande reliktutbredning har också fjälltätört (Pinguicula alpina).

Svarthö Första fynduppgift är från lappmarken och publicerades av Rudbeck år 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alpina syftar på att arten växer i alpina miljöer.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Bartsia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/barts/bartalp.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg