Saxifragaceae

Stenbräckeväxter

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter, ofta med basal bladrosett. Stjälkblad strödda eller sällan motsatta. Blad enkla eller ibland fingrade, naggade, sågade eller tandade i kanten, ibland något köttiga. Blommor ensamma, få eller många i grenade eller ogrenade klasar; tvåkönade. Foderblad fyra eller fem. Krona fribladig, med fyra eller fem kronblad, vit, gul eller purpurröd; sällan utan kronblad. Ståndare vanligen tio, sällan fyra eller åtta. Stift två. Fruktämne översittande. Frukt en tvårummig kapsel.

Familjen är mycket variabel och utgör inte en naturlig grupp så som den brukar avgränsas i äldre litteratur. Det har visat sig att flera grupper som brukar föras till stenbräckeväxterna i själva verket hör till ett antal egna familjer. I den svenska floran räknas ofta slåtterblommor (Parnassia) och ripsar (Ribes) till Saxifragaceae, men dessa släkten förs numera till slåtterblommeväxter (Parnassiaceae) respektive ripsväxter (Grossulariaceae).

I strikt mening anses Saxifragaceae omfatta ett 30-tal släkten och omkring 500 arter. I Sverige finns bara två de släktena bräckor (Saxifraga) och gullpudror (Chrysosplenium).
Många andra stenbräckeväxter brukar dock odlas som prydnadsväxter, som alunrot (Heuchera), astilbar (Astilbe), bergenior (Bergenia), rodgersior (Rodgersia) och spetsmössor (Tiarella), och några av dessa kan ibland påträffas förvildade.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Chrysosplenium - gullpudror
Saxifraga - bräckor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg