Spädbräcka

Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Sm.

Vetenskapliga synonym: S. nivalis L. ssp. tenuis (Wahlenb.) Braun-Blanq., S. nivalis L. var. tenuis Wahlenb.

Grannsildre Dværg-Stenbræk Lumirikko Dvergsteinbrjótur

Spädbräcka Beskrivning. Spädbräcka är en liten, späd, flerårig art med bladlös stjälk och en basal bladrosett med trubbigt grovtandade blad. Stjälken är ogrenad eller sparsamt grenad i övre delen, den är kal eller glest körtelhårig men saknar krusiga hår. Spädbräcka blommar i juli-augusti, blommorna är små och sitter i en ganska gles klase. Kronbladen är vita, trubbiga och endast något längre än foderbladen. Kapseln har nedåtböjda horn.
Spädbräcka liknar Spädbräcka fjällbräcka (S. nivalis), men den senare är mycket grövre och har en stjälk som är klädd med både körtelhår och krusiga vanliga hår. De två arterna kan ibland vara svåra att skilja från varandra och spädbräcka har ofta ansetts vara en underart eller varietet av fjällbräcka.

Spädbräcka

Utbredning. Spädbräcka är ganska ovanlig och växer på kalkrika fuktiga översilningsmarker i högfjällsområden, från Härjedalen till Torne Lappmark. Kartor saknas för arten men dess utbredning sammanfaller med den hos fjällbräcka (S. nivalis).

Etymologi. Artnamnet tenuis är latinets ord för tunn, fin och syftar på den späda stjälken.

Familj: Saxifragaceae
Släkte: Saxifraga

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/saxif/saxiten.html
Senaste uppdatering: 21 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg