Stjärnbräcka

Saxifraga stellaris L.

Stjernesildre Stjerne-Stenbræk Tähtirikko Stjörnusteinbrjótur Starry Saxifrage Stern-Steinbrech

Stjärnbräcka

Beskrivning. Stjärnbräcka är en ganska lågväxt ört med en rosett av grovt och spetsigt sågade blad. Stjälken kan bli drygt en decimeter hög och är bladlös, sparsamt grenig och saknar groddknoppar. Stjärnbräcka blommar i juli-augusti. Foderbladen är nedböjda och kronbladen är stora och vita, spetsiga och stjärnlikt utbredda, ofta med röda eller gula prickar vid basen. Fruktämnet och ståndarsträngarna är rödaktiga och kontrasterar vackert mot kronbladen. Stjärnbräcka Stjärnbräcka känns lätt igen på de bladlösa stjälkarna och de spetsiga bladflikarna. Den närstående arten groddbräcka (S. foliolosa) skiljs genom rikliga samlingar av små grönaktiga groddknoppar i grenspetsarna och få eller inga blommor.

Stjärnbräcka

Utbredning. Stjärnbräcka är en nordlig art som är ganska vanlig i fjällen från Dalarna till Torne Lappmark, men den förekommer sällsynt även i skogslandet nedom fjällen. Den växer på fuktig mark, som vid snölegor och bäckstränder. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1737 (Nordstedt 1920).

Stjärnbräcka

Etymologi. Artnamnet stellaris kommer av latinets stella (stjärna) och syftar på de stjärnlika blommorna.

Familj: Saxifragaceae
Släkte: Saxifraga

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Arten utmärker sig strax med sin nästan stjernlika krona (Lappska Stjernor L.). En bland våra vanligare fjellväxter, utbreder den gerna sina mjuka och glänsande, än rent gröna, än brun- eller rödaktiga bladrosetter invid skummande bäckar eller annars der kyliga vattenångor underhålla svalka och fuktighet."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/saxif/saxiste.html
Senaste uppdatering: 8 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg