Purpurbräcka

Saxifraga oppositifolia L.

Svenska synonym: ljungbräcka

Raudsildre Purpur-Stenbræk Sinirikko Vetrarblóm Purple Saxifrage Roter Steinbrech

purpurbräcka

Beskrivning. Purpurbräcka är en flerårig, krypande, vintergrön ört som vanligen är matt- eller kuddbildande. Stjälkarna nedliggande och har tätt sittande, korsvis motsatta blad. Bladen är små och triangulära med håriga kanter. Purpurbräcka börjar blomma mycket tidigt på våren, ofta direkt efter snösmältningen, men blommande exemplar kan påträffas långt in på sommaren. Blommorna är purpurröda och ganska stora i förhållande till växtens storlek. purpurbräcka Frukten är en kapsel med många små frön.
Ingen av de andra svenska arterna i släktet bräckor (Saxifraga) har rödlila blommor.

Utbredning. Purpurbräckan är en fjällväxt som finns från Härjedalen till Torne Lappmark. Den är ganska vanlig på fuktig jord, i klippskrevor och vid snölegor i hela fjällkedjan. purpurbräcka Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet oppositifolia kommer av latinets oppositus (motsatt) och folium (blad) och betyder 'med motsatta blad'.

Familj: Saxifragaceae
Släkte: Saxifraga

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Både genom sina vackra, nästan som Backtimjan utbredda eller på klipporna hängande mattor eller stjelkar och sina, i förhållande till den låga växten, stora blommor, blir Ljungbräckan en bland fjellens skönaste prydnader."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/saxif/saxiopp.html
Senaste uppdatering: 13 november 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg