Tuvbräcka

Saxifraga cespitosa L.

Vetenskapliga synonym: S. groenlandica L.

Tuvesildre Tue-Stenbræk Mätäsrikko Þúfusteinbrjótur Tufted Saxifrage

Tuvbräcka

Beskrivning. Tuvbräcka är en flerårig, lågväxt och tätt tuvad ört med vita blommor. Stjälkarna är upprätta och har glest sittande, strödda blad, de nedre bladen sitter samlade i täta rosetter. Bladen är ljusgröna och körtelhåriga, de nedre bladen är djupt tre- till femflikiga och de övre är små och hela. Arten blommar i juli-augusti, blommorna sitter få tillsammans i toppen av stjälken, de är ganska stora och har vita eller gulvita kronblad som är dubbelt så långa som fodret.
Tuvbräcka Tuvbräcka har ett särpräglat utseende och liknar ingen annan svensk växt. Det låga tuvade växtsättet och de stora vita blommorna ger den en viss yttre likhet med fjällgröna (Diapensia lapponica) som dock är vintergrön och har hela, läderartade blad. Tuvbräcka Hybrider mellan tuvbräcka och mandelblomma (S. granulata) har påträffats.

Utbredning. Tuvbräcka är ganska vanlig på kalkrika klipphyllor och block i fjällen, från Tuvbräcka, utblommad Härjedalen till Torne Lappmark. Den förekommer också sällsynt i låglandet nedom fjällen, från Dalarna till Norrbotten. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1753 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet cespitosa betyder tuvad, vilket syftar på växtsättet.

Familj: Saxifragaceae
Släkte: Saxifraga

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/saxif/saxices.html
Senaste uppdatering: 23 september 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg