Bestämningsnyckel

Saxifraga L. - Bräckor

1. Stjälk bladlös, förutom blommornas stödblad. Blad samlade i basal rosett.
---2
1. Stjälk med blad, med eller utan basal bladrosett.
---5

2. Foder upprätt. Kronblad korta, bara något längre än foderbladen.
---3
2. Foder nedböjt. Kronblad tydligt längre än foderbladen, ibland med bara groddknoppar.
---4

3. Stjälk långhårig. Fruktkapsel med upprätta eller något utåtböjda horn.
---fjällbräcka (S. nivalis)
3. Stjälk kal eller glest körtelhårig. Fruktkapsel med nedåtböjda horn.
---spädbräcka (S. tenuis)

4. Blomställning med groddknoppar, ibland med en eller ett fåtal blommor.
---groddbräcka (S. foliolosa)
4. Blomställning utan groddknoppar.
---stjärnbräcka (S. stellaris)

5. Blad med helbräddad kant. Blommor purpurröda eller gula till brungula.
---6
5. Blad med sågad eller flikig kant. Blommor vita, sällan blekgula.
---8

6. Blommor purpurröda. Stjälk krypande, med motsatta blad.
---purpurbräcka (S. oppositifolia)
6. Blommor gula till brungula. Stjälk nedliggande till upprätt, med strödda blad.
---7

7. Kronblad något längre än foderbladen. Foderblad nästan upprätta, kala. Stjälk grenad, nedliggande till uppstigande.
---gullbräcka (S. aizoides)
7. Kronblad mycket längre än foderbladen. Foderblad nedböjda, håriga. Stjälk ogrenad, upprätt.
---myrbräcka (S. hirculus)

8. Blad tunglika, bladkant med vita broskartade tänder. Blommor i mångblommig ställning.
---fjällbrud (S. cotyledon)
8. Blad ej tunglika, bladkant ej med vita broskartade tänder. Blommor ensamma eller i fåblommig ställning.
---9

9. Rosettblad med tvär eller hjärtlik bas.
---10
9. Rosettblad med smal, kilformad bas.
---12

10. Rosettblad njurlika med naggad kant. Låglandsväxt.
----mandelblomma (S. granulata)
10. Rosettblad grunt handflikiga med tre till sju flikar. Fjällväxter.
----11

11. Stjälk med rödaktiga groddknoppar i bladvecken. Kronblad mer än dubbelt så långa som foderbladen.
----knoppbräcka (S. cernua)
11. Stjälk utan groddknoppar. Kronblad bara något längre än foderbladen.
----snöbräcka (S. rivularis)

12. Flerårig, tätt tuvad, med flera blomstjälkar.
----tuvbräcka (S. cespitosa)
12. Ett- eller tvååriga, ej tuvade, blomstjälkar ensamma.
----13

13. Ettårig ört, utan bladrosett. Kronblad ungefär dubbelt så långa som foderbladen, ej urnupna i spetsen.
----grusbräcka (S. tridactylites)
13. Tvååriga örter, med bladrosett. Kronblad ungefär tre gånger så långa som foderbladen, urnupna i spetsen.
----14

14. Blomskaft långa. Kapselskaft tydligt längre än kapseln. Frön med små papiller.
----klippbräcka (S. adscendens)
14. Blomskaft korta. Kapselskaft kortare än eller ungefär lika långt som kapseln. Frön med stora och små papiller.
----hällebräcka (S. osloënsis)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/saxif/nyckel.html
Senaste uppdatering: 20 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg