Bestämningsnyckel

Saxifragaceae - Stenbräckeväxter

1. Blommor fyrtaliga, utan kronblad, ståndare fyra eller åtta.
---gullpudror (Chrysosplenium) - 3 arter: bestämningsnyckel
1. Blommor femtaliga, med kronblad, ståndare tio. Ibland med groddknoppor istället för blommor.
---bräckor (Saxifraga) - 15 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/nyckel.html
Senaste uppdatering: 20 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg