Chrysosplenium L.

Gullpudror

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta örter. Sterila skott krypande över eller under markytan. Fertila skott uppstigande till upprätta. Blad skaftade, strödda eller motsatta, enkla, kala eller glest håriga. Blommor tvåkönade, i kvastlika knippen omgivna av stora gulgröna eller gröna stödblad. Foder fyrflikigt. Krona saknas. Ståndare fyra eller åtta. Stift två. Frukt en mångfröig kapsel.
Kromosomtal: 2n=24 (polargullpudra), 2n=42 (kustgullpudra), 2n=48 (gullpudra).

Etymologi. Släktnamnet Chrysosplenium kommer av grekiskans khrysos (guld) och splen (mjälte), namnet syftar på att de under medeltiden användes mot sjukdomar i mjälte och lever.

Släktet har omkring 60 arter, varav tre förekommer i Sverige. De två arterna gullpudra (C. alternifolium) och polargullpudra (C. tetrandrum) har strödda blad, medan den tredje arten kustgullpudra (C. oppositifolium) har motsatta blad.

Familj: Saxifragaceae

Arter:
gullpudra (C. alternifolium)
kustgullpudra (C. oppositifolium)
polargullpudra (C. tetrandrum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/chrys/welcome.html
Senaste uppdatering: 20 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg