Polargullpudra

Chrysosplenium tetrandrum (N. Lund) Th. Fr.

Vetenskapliga synonym: C. alternifolium L. ssp. tetrandrum (N. Lund) Blytt & O. C. Dahl

Dvergmaigull Dværg-Milturt Lapinlinnunsilmä

Polargullpudra, utblommad Beskrivning. Polargullpudra är en lågväxt, flerårig ört med nedliggande sterila skott som har långskaftade blad. De blommande skotten är upprätta och har strödda blad. Bladen är kala, njurformade till runda med glest naggad kant. Polargullpudra blommar i juni-juli med oansenliga grönaktiga blommor som sitter i plattade, toppställda kvastlika knippen. Blommorna är omgivna av gröna stödblad med killik bladbas, de saknar krona men har fyra foderblad, två stift och endast fyra ståndare. Frukten är en mångfröig kapsel med ljust rödbruna frön.
Polargullpudra påminner om den sydligare arten gullpudra (C. alternifolium). Den senare har dock glest håriga blad, gulgröna stödblad med tvär bladbas, gulare blommor och åtta ståndare, samt mörkare frön.

Polargullpudra, utblommad

Utbredning. Polargullpudra förekommer sällsynt i Norrbotten och Torne Lappmark, den växer på fuktig mark. Första fynduppgift. Det först publicerade svenska fyndet är troligen från 1860 då den omnämns i Carl Petter Laestadius avhandling Bidrag till kännedomen om växtligheten i Torneå Lappmark.
Polargullpudra upptäcktes som ny för vetenskapen av N. Lund under en resa i Østfinn-mark i Norge sommaren 1842. Han ansåg att den var en varietet av gullpudra (C. alternifolium) och skriver i sin artikel i Botaniska Notiser 1846 att han funnit "Chrysosplenium alternifolium - tetrandrum Lund, en mærkværdig arctisk Varietet med dværgagtig Væxt og 4 Stövdragere". Tolv år senare, i samma tidskrift 1858, upphöjdes den till egen art av Th. M. Fries. En av Fries insamlingar från hans resa i Finnmark 1857 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet tetrandrum kommer av grekiskans tetra (fyra) och andros (man, ståndare), namnet syftar på att arten har fyra ståndare.

Familj: Saxifragaceae
Släkte: Chrysosplenium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"...Genast vid första anblicken föreföll den mig så egendomlig, att jag ansåg den såsom egen art, och olikheten var desto märkbarare, som jag under resan till Finmarken hela vägen genom Guuldalen hade haft tillfälle att skåda Chrys. alternifolium i full prakt. Då härtill kommer, att den geografiska utbredningen är helt olika och flera goda karakterer finnas, vågar jag med bestämdhet förfäkta dess arträtt..."

Ur Iakttagelser rörande några arktiska växter av Th. M. Fries (Botaniska Notiser 1858)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/chrys/chrytet.html
Senaste uppdatering: 3 juli 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg