Kustgullpudra

Chrysosplenium oppositifolium L.

Svenska synonym: revig gullpudra

Kystmaigull Småbladet Milturt Opposite-leaved Golden-saxifrage Gegenblättriges Milzkraut

Kustgullpudra Beskrivning. Kustgullpudra är en lågväxt, flerårig ört med uppstigande blombärande skott. De sterila skotten är nedliggande och rotar sig vid noderna, varför arten kan bilda stora bestånd. Stjälken har motsatta blad, alla har korta bladskaft och de nedre har tvär eller killik bladbas. Kustgullpudra blommar i maj-juni. Blommorna sitter samlade i plattade kvastlika knippen och är omgivna av gröna stödblad. Blommorna saknar krona men har fyra gula foderblad, två stift och åtta ståndare. Frukten är en mångfröig kapsel.
Kustgullpudra liknar de båda andra arterna i släktet, gullpudra (C. alternifolium) och polargullpudra (C. tetrandrum), men dessa har blad som sitter strödda, samt långskaftade nedre blad.

Kustgullpudra

Utbredning. Kustgullpudra är mycket sällsynt och är bara känd från Söderåsen i Skåne där den växer vid ett källflöde i bokskog. Arten upptäcktes i Sverige så sent som 1995. Första fynduppgift publicerades av Kjell-Arne Olsson i uppsatsen Kustgullpudra, Chrysosplenium oppositifolium, funnen i Skåne (Lunds botaniska förenings medlemsblad 1995(2): 12-13).

Etymologi. Artnamnet oppositifolium betyder 'med motsatta blad' och kommer av latinets opponere (sätta emot) och folium (blad).

Familj: Saxifragaceae
Släkte: Chrysosplenium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/chrys/chryopp.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg