Flugtrumpet

Sarracenia purpurea L.

Pitcherplant

Flugtrumpet Beskrivning. Flugtrumpet är en flerårig, insektsätande ört. Bladen är läderartade och strutformade och fungerar som fällor för små insekter, de innehåller en vätska med proteolytiska enzymer som kan lösa upp det fångade bytet. Bladstrutarna sitter i rosett, de är en till två decimeter långa, något böjda med grön eller mer eller mindre rödaktig färgmönstring och har ett litet uppåtriktat lock. Flugtrumpet blommar i juni-juli. Blomknopp av flugtrumpet Blomskaftet som utgår från bladrosetten är bladlöst och når över bladen, det kan bli omkring en halv meter långt. Blomman sitter ensam och är stor, omkring fem centimeter i diameter, nickande med purpurröda kronblad och foderblad. Den har många ståndare och ett märke som tillväxer starkt och som i fruktstadiet nästan täcker blommans hela insida.
Flugtrumpet Flugtrumpet har ett mycket säreget utseende och kan inte ens i vegetativt tillstånd förväxlas med någon annan i vår natur förekommande växt.

Flugtrumpet Utbredning. Flugtrumpet är en ursprungligen odlad växt som hör hemma i Nordamerika. Den odlas ibland och har påträffats naturaliserad på några platser i Sydsverige, troligen efter utplantering. Den växer bland vitmossor i myrar, vilket liknar dess naturliga ståndort i hemlandet.

Flugtrumpet Första fynduppgift är från Blekinge och publicerades i en tidningsartikel i Sydsvenska Dagbladet Snällposten den 9 september 1979 (O. Almborn. 1983. Flugtrumpet, Sarracenia purpurea, naturaliserad i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 77: 209-216).

Användning. Flugtrumpet odlas ibland som krukväxt.

Etymologi. Artnamnet purpurea kommer av latinets purpureus (purpurbrun) och betyder purpurfärgad, vilket syftar på blomfärgen.

Familj: Sarraceniaceae
Släkte: Sarracenia

Köttätande
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/sarracenia/sarra/sarrpur.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg