Thesium L.

Spindelörter

Beskrivning. Lågväxta, spensliga, halvparasitiska örter. Stjälk ofta grenig från basen. Blad strödda, smalt lansettlika, kala, ljusgröna. Blommor ensamma i bladvecken, tvåkönade, fyrtaliga. Hylle enkelt, sambladigt, hylleblad vita. Stödblad ett, bladlikt; förblad två, tillväxande och vid fruktmognaden stora. Ståndare fyra. Stift ett, märke otydligt tredelat. Fruktämne undersittande. Frukt en nöt.
Kromosomtal: 2n=12.

Etymologi. Släktnamnet Thesium var ett växtnamn redan hos Theofrastos.

Släktet har ungefär 300 arter, vilka alla är rotparasiter. I Sverige förekommer endast arten spindelört (T. alpinum).

Familj: Santalaceae

Art:
spindelört (T. alpinum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/santala/thesi/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 juli 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg