Spindelört

Thesium alpinum L.

Svenska synonym: vanlig spindelört

Trådurt Alpe-Nålebæger Alpen-Leinblatt

Spindelört Beskrivning. Spindelört är en liten, lågväxt, halvparasitisk ört. Stjälken blir bara upp till drygt två decimeter hög och är kal och ofta grenig från basen. Bladen är kala, strödda och smalt lansettlika, de övre är stödblad åt blommorna som sitter enstaka i bladvecken. Spindelört blommar i juni-juli, blommorna är små och fyrtaliga, med enkelt sambladigt hylle. Hyllebladen är vita med grönaktig utsida. Då blommorna är utblommade tillväxer de två förbladen som sitter vid basen av blomskaftet. Fruktämnet är undersittande och frukten nötlik, vid mognaden är frukten omsluten av hyllets bas och har en ribbad grönaktig yta.
Spindelört ser oansenlig ut och kan vara svår att få syn på. Den har ett mycket speciellt utseende, men de små, fyrtaliga, vita blommorna erinrar något om dem hos måror (Galium), hos de senare sitter dock bladen alltid i kransar.

Utbredning. Spindelört har en begränsad utbredning i östra Götaland men är ganska vanlig där den förekommer. Arten växer i torra backar och ängsmarker. Första fynduppgift är från Småland och publicerades 1751 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alpinum betyder 'växer i alpina miljöer'.

Familj: Santalaceae
Släkte: Thesium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna lilla ört har warit bekant wid Montpellier och i de warma delar af Europa, men at hon skolat wuxit i Swerige, hade wäl aldrig någon förmodat, förr än Magister Kallenberg, (en af mina forna Auditores i Botaniquen) här funnit henne wid Notebeck, wäxande ibland Pulsatillas på öpna fälten."

Ur Carl Linnaei Skånska Resa 1749 av Carl von Linné (1751)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/santala/thesi/thesalp.html
Senaste uppdatering: 10 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg