Salicaceae

Videväxter

Beskrivning. Lövfällande träd, buskar eller ris, upprätta eller mattformigt växande. Vinterknoppar med ett eller flera knoppfjäll. Blad enkla, sällan grunt handflikiga, med helbräddad, sågad eller naggad kant, med eller utan stipler. Blommor enkönade, med eller utan nektarier, hylle saknas, insekts- eller vindpollinerade. Tvåbyggare, med upprätta eller hängande han- och honhängen. Hängefjäll hela eller flikiga. Ståndare vanligen två, ibland fem eller flera, ståndarsträngar fria eller förenade, ståndarknappar gula eller röda. Stift vanligen korta, märken två. Fruktämne översittande. Frukt en tvårummig kapsel. Frön små, försedda med hårtofs.

Familjen har två släkten och 435 arter, i Sverige finns båda släktena representerade. Till släktet viden (Salix) hör viden, sälgar och pilar, och till släktet popplar (Populus) hör popplar och asp (P. tremula).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Populus - popplar
Salix - viden

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg