Korgvide

Salix viminalis L.

Svenska synonym: bandpil, korgpil

Korgpil Bånd-Pil Koripaju Osier Korb-Weide

Korgvide Beskrivning. Korgvide är en stor buske eller litet, rikt förgrenat träd som kan bli fem meter högt. Barken är gråaktig men unga kvistar är gulaktiga eller gröna, finhåriga och mycket sega. Bladen är smalt lansettlika eller snarast linjära med nedvikt kant och kan bli nästan tio gånger längre än breda med fler än tjugo par sidonerver. Ovansidan är mörkgrön medan undersidan är blekgrön och silkeshårig. Bladskaftet är kort och saknar körtlar, stiplerna är smala och snart avfallande eller saknas helt. Arten blommar Korgvide i april-maj, innan bladen spruckit ut. Hängena är oskaftade, två till tre centimeter långa och sitter längs kvistarnas sidor. Hängefjällen är bruna i spetsen. Hanblommorna har två ståndare och honblommorna får vitludna kapslar.
Korgvide är lätt att känna igen på sina långa smala blad vilka är minst fem gånger så långa som breda, har nedvikt kant, samt silkeshårig undersida.

Korgvide Utbredning. Korgvide förekommer naturaliserad i Sydsverige och växer i diken och vägkanter. Arten härstammar från Östeuropa och Centralasien. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1744 (Hylander 1971).

Användning. Korgvide odlas som prydnadsbuske och allt oftare som energiskog i stället för andra grödor på åkerjord. De smidiga kvistarna har också använts till korgarbeten och andra flätverk. Flera namnsorter förekommer i odling.

Etymologi. Artnamnet viminalis kommer av latinets vimen (vidja, spö) och betyder 'lämplig till flätning'.

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna Pil-art, som enligt FRIES kom till Sverige mot medlet på 1700-talet, var ännu i början på vårt århundrade temligen sällsynt, men är nu i Skåne o. a. den på jordvallar, kring åkrar, på sandiga stränder o. d. allmännast planterade arten. Det är en smidig och lydig buske (Frutex obsequiosus L.), som med sina talrika vidjor bildar goda (täta) skyddshäckar; kan också planteras vid lusthus o. d. i trädgårdar. De ganska långa, raka och smidiga unga grenarna (vidjorna) passa särdeles bra till tunnband och större korgar...
...Korgpilen är utomordentligt snabbväxt, - på 3 år icke sällan uppnående 3 famnars höjd, så att ingen bland våra buskar växer fortare, högre eller lättare."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salivim.html
Senaste uppdatering: 12 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg