Mandelpil

Salix triandra L.

Vetenskapliga synonym: S. amygdalina L.

Mandelpil Mandel-Pil Jokipaju Almond Willow Mandelblättrige Weide

Beskrivning. Mandelpil är en stor buske eller litet träd som kan bli upp till sex meter högt. Kvistarna är gulbruna och håriga som unga. Bladen är brett lansettlika och kortspetsade med vasst sågad kant och tolv till femton par sidonerver. Unga blad kan vara silkeshåriga, men som äldre är de kala med glänsande mörkgrön ovansida och blekgrön undersida. Vid basen av bladskivan sitter små gröna körtlar på bladskaftet. Stiplerna är ganska stora, hjärtformade med sågad kant och sitter kvar under lång tid. Arten blommar i juni, samtidigt med lövsprickningen. Hängena har blekgula hängefjäll. Hanblommorna har tre ståndare. Fruktkapslarna är kala och gulgröna.
Mandelpil kännetecknas av blanka, kala, kortspetsade blad, stora kvarsittade stipler, hängen med blekgula hängefjäll, samt hanblommor med tre ståndare. De andra pilarna har långspetsade blad eller avfallande stipler.

Utbredning. Mandelpil förekommer sällsynt från Värmland till Norrbotten, den växer på älv- och sjöstränder. Arten odlas också som prydnadsträd och förekommer även förvildad och naturaliserad. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades av Bromelius år 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet triandra betyder 'med tre ståndare' och kommer av grekiskans treis (tre) och andros (man).

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet
Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Mandelpilen - en bland de utmärktaste arterna i hela slägtet - är ännu icke mycket odlad, men förtjenar odling i stort såsom varande särdeles både vacker och tjenlig till häckar eller alléer, helst vid vatten. Dessutom lemnar den ypperliga tunnband (hvadan också den i Skåne o. a. lärer kallas Bandpil) och foder åt den mindre hornboskapen."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salitri.html
Senaste uppdatering: 30 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg