Nätvide

Salix reticulata L.

Rukkevier Net-Pil Verkkolehtipaju Net-leaved Willow Netz-Weide

Nätvide

Beskrivning. Nätvide är en mattbildande, mycket lågväxt dvärgbuske som kan bli ett par centimeter hög och har nedliggande grenar. Bladen är nästan runda och har helbräddad nedvikt kant. Bladens ovansida är blank mörkgrön och har nedsänkta och nätlikt förgrenade nerver, undersidan är vitluden. Nätvide blommar i juni-juli, samtidigt med eller efter lövsprickningen. Hängena har mörkröda hängefjäll. Fruktkapslarna är rödaktiga och håriga.
Nätvide De runda nätådriga bladen är ett typiskt kännetecken för arten och den bör inte gå att förväxla med någon annan art av vide. De likaledes mycket små arterna dvärgvide (S. herbacea) och den snarlika polarvide (S. polaris) är i alla delar mindre än nätvide, har mindre och tunnare blad som är gröna på båda sidor och saknar dess så karaktäristiska bladnervatur.

Utbredning. Nätvide förekommer ganska allmänt på fuktig kalkrik mark i fjällen, till exempel i Nätvide dryashedar och på flytjordsvalkar och klipphyllor. Den finns också sällsynt i skogslandet nedom fjällen. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné i Flora Lapponica år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet reticulata kommer av latinets reticulum (nät) och syftar på bladnervaturen.

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Blad äggrunda, trubbiga, glatta, tjocka, i förhållande till hela växten stora, på öfversidan genom nedsänkta nerver liksom skrynkliga, glatta och glänsande, under bleka och genom nästan purpurfärgade nerver prydligt nätådriga."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/saliret.html
Senaste uppdatering: 23 september 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg