Krypvide

Salix repens L.

Vetenskapliga synonym: S. arenaria L., S. repens L. ssp. arenaria (L.) Hiitonen, S. repens L. ssp. argentea (Sm.) E. G. Camus & A. Camus, S. repens L. var. arenaria (L.) Hartm., S. repens L. var. nitida (Ser.) Wender. (ssp. repens var. argentea); S. rosmarinifolia L. (ssp. rosmarinifolia)
Svenska synonym: vanligt krypvide (ssp. repens var. repens), sandvide, marvide (ssp. repens var. argentea), rosmarinvide (ssp. rosmarinifolia)

Krypvier (ssp. repens), Rosmarinvier (ssp. rosmarinifolia) Krybende Pil (ssp. repens), Rosmarin-Pil (ssp. rosmarinifolia) Hanhenpaju (ssp. repens), Kapealehtipaju (ssp. rosmarinifolia) Creeping Willow Kriech-Weide

Krypvide Beskrivning. Krypvide är en lågväxt buske med upprätta, nedliggande eller krypande grenar. Årsskotten är kala och rödbruna, eller ludet håriga. Bladen är små och fasta, elliptiska med helbräddad, nedvikt eller plan kant. Bladens ovansida är mer eller mindre kal och grågrön, medan undersidan är silkesglänsande av tilltryckt behåring. Stipler saknas för det mesta. Arten blommar i april-maj, vanligen samtidigt med lövsprickningen. Hängena är oskaftade och sitter längs grenarnas sidor. Hängefjällen är blekgula. Hanhängena har gula ståndare och honhängena är skaftade. Fruktkapslarna är kala eller något håriga. Krypvide är mångformig och delas i två underarter och ett par varieteter. Huvudunderarten (ssp. repens) har elliptiska blad som är nästan kala på ovansidan med Sandvide (ssp. repens var. argentea) fem till sju par bladnerver. Inom huvudunderarten urskiljs varieteten sandvide (ssp. repens var. argentea (Sm.) Wimm. & Grab.) som har filtludna årsskott och blad med tät silverglänsande behåring även på ovansidan. Den andra underarten kallas rosmarinvide (ssp. rosmarinifolia (L.) C. Hartm.) och betraktas ofta som en egen art, den karaktäriseras av smala blad med tio till tolv par bladnerver.
Krypvide kan trots sin formrikedom kännas igen på bladundersidans silkesglänsande behåring.

Krypvide

Utbredning. Krypvide är vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer på fuktängar, stränder, i kanten av skogskärr och vid skogsbilvägar. Sandvide (ssp. repens var. argentea) är tämligen sällsynt på sandig mark i Sydsverige, till exempel i fuktsvackor på sanddyner, fukthedar och liknande. Underarten rosmarinvide (ssp. rosmarinifolia) förekommer sällsynt på fuktig kalkrik mark i Sydsverige. Uppspruckna frukter med håriga frön Första fynduppgift är från Hälsingborg i Skåne och publicerades 1662 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet repens kommer av latinets repere (krypa) och betyder krypande, namnet syftar på det ofta nedliggande, krypande växtsättet.

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salirep.html
Senaste uppdatering: 29 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg