Polarvide

Salix polaris Wahlenb.

Polarvier Polar-Pil Napapaju

Polarvide Beskrivning. Polarvide är en mycket liten dvärgbuske som inte blir mer än fem centimeter hög. Stammen är vedartad men ligger tryckt till marken. Bladen är små och runda, mörkt blågröna med fyra eller fem par otydliga sidonerver, kanten är helbräddad. Blad av polarvide Polarvide blommar i juni-juli, efter lövsprickningen. Hängena har fem till tio blommor och hängefjällen är vitludna. Fruktkapslarna är håriga.
Polarvide är mycket lik dvärgvide (S. herbacea), som dock har tydligt tandade blad, samt kala fruktkapslar.

Polarvide Utbredning. Polarvide förekommer i fjälltrakterna från Dalarna till Torne Lappmark. Den är en ganska sällsynt art och växer på kalkrik mark i fjällen, till exempel vid snölegor. Första fynduppgift är från Torne träsk och publicerades år 1792 (Nordstedt 1920).

Blad av polarvide Etymologi. Artnamnet polaris betyder 'från polartrakterna'.

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salipol.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg