Grönvide

Salix phylicifolia L.

Grønvier Tofarvet Pil Kiiltopaju Gulviðir Tea-leaved Willow Zweifarbige Weide

Grönvide

Beskrivning. Grönvide är en buske som kan bli ett par meter hög. Kvistarna är kala, blanka och rödbruna. Bladen är också kala och glänsande, elliptiska till lansettlika, oftast bredast ovan mitten. Bladens ovansida är mörkgrön medan undersidan är blekt blågrön, bladkanten är sågad till naggad. Stiplerna är små, bladskaftet är ofta rödaktigt och saknar glandler. Grönvide blommar i april-maj. Hängena sitter på ganska korta skaft som har ett par små blad, hängefjällen är svartaktiga och håriga. Fruktkapslarna är tätt gråludna.
Grönvide Grönvide känns lättast igen på sina blankgröna blad och glänsande kvistar. Den korsar sig dock med flera andra viden (Salix) och de uppkomna hybriderna kan vara svåra att identifiera. Korsningar med bland annat svartvide (S. myrsinifolia), gråvide (S. cinerea), bindvide (S. aurita), ripvide (S. glauca) och lappvide (S. lapponum) är kända.

Utbredning. Grönvide är en övervägande nordlig art, som förekommer söderut ner till södra Svealand. Den växer på stränder, i myrkanter, skogsbryn och ängar. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet phylicifolia kommer av Phylica, som är ett afrikanskt växtsläkte, och folium (blad) och betyder 'med blad som hos Phylica'.

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Grönvidet är en bland våra vackraste Vide-arter med sina glatta, glänsande-gröna, under helt och hållet blåaktiga blad på likaledes glänsande-glatta, gråbruna eller nästan svartvioletta qvistar. Vanligen blir det en större eller mindre buske, och blir det ett träd, har det helt svag stam."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/saliphy.html
Senaste uppdatering: 27 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg