Glansvide

Salix myrsinites L.

Myrtevier Blåbær-Pil Lettopaju Whortle-leaved Willow

Glansvide med hanhängen

Beskrivning. Glansvide är en lågväxt, rikt förgrenad, risartad buske med blankt kastanjebrun bark på kvistarna. Bladen är små, två till tre centimeter långa, glänsande gröna, nästan läderartade, med tydliga nerver och nästan kala, de är böjda och vasst sågade i övre delen. Utmärkande är också att de vissna fjolårsbladen sitter kvar länge på kvistarna under de nya bladen. Glansvide blommar i juni. Hängena sitter i grenspetsarna, hängefjällen är rödaktiga med brun spets. Ståndarknapparna är rödaktiga och stiftets märken är purpurröda och utböjda. Fruktkapslarna är rödlila och något håriga.
Glansvide med honhängen De hårda, blanka och vasst sågade bladen är egenskaper som gör glansvide lätt att känna igen. Den korsar sig med svartvide (S. myrsinifolia), grönvide (S. phylicifolia) och ripvide (S. glauca) och ger mer eller mindre intermediära hybrider.

Glansvide

Utbredning. Glansvide är en karaktärsväxt för kalkrika översilningskärr. Den är ganska sällsynt men kan vara talrik på kalkrik mark i högfjällsområden. I skogslandet nedom fjällkedjan förekommer den sällsynt söderut till Dalarna och Hälsingland. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet myrsinites anses betyda 'lik myrten' och syftar på bladformen.

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Blad visserligen strödda, men tättsittande, alldeles äggrunda, hvarken spetsiga eller trubbiga, sittande på mycket korta eller nästan inga skaft, utefter kanterna liksom äfven - fastän mindre tydligt - mot spetsen försedda med talrika, små, hvassa sågtänder, på bägge sidor glatta, ådriga, styfva...
...Liknar till bladformen alldeles Vaccinium §143 och skiljes med lätthet från alla andra Salices genom sina blåaktiga blommor."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salimyr.html
Senaste uppdatering: 23 september 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg