Odonvide

Salix myrtilloides L.

Blokkevier Myrte-Pil Juolukkapaju Heidelbeer-Weide

Beskrivning. Odonvide är en lågväxt, risartad buske som sällan är över fyra decimeter hög men som kan bli uppåt en meter. Grenarna är delvis underjordiska och rotslående. Kvistarna är rödbruna till gråbruna och kala eller finhåriga. Bladen är små, en till tre centimeter långa, kala, trubbigt elliptiska med nedvikt helbräddad kant. De är mattgröna på ovansidan och blekt blågröna med nätartad nervatur på undersidan. Stipler saknas. Arten blommar i maj-juni. Hängena är omkring en centimeter långa, långskaftade med rödaktiga bladiga skaft och sitter längs sidan av kvistarna. Hängefjällen är gleshåriga och ljusa med mörkare spets. Hanblommorna har två ståndare och honblommorna får kala kapslar.
Odonvide känns igen på de kala, trubbigt elliptiska, helbräddade bladen med ljus nätådrig undersida, vilka något erinrar om blad av odon (Vaccinium uliginosum). Odonvide liknar annars mest arten krypvide (S. repens), men den senare skiljs lätt genom sina silverhåriga bladundersidor.

Utbredning. Odonvide är ganska vanlig i norra Sverige, från Dalarna till Torne Lappmark, men förekommer sällsynt även i Småland. Den växer i blöt torv i myrar och vid bäckkanter. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet myrtilloides kommer av ett äldre vetenskapligt namn på odon, nämligen Myrtillus, och latinets -oides (liknande) och betyder lik odon (Vaccinium uliginosum).

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Både för sitt utseende i allmänhet och sin egendomliga blåaktiga glatthet är denna art en bland de utmärktaste i slägtet, och har den en viss likhet med Odonbusken (Myrtillus uliginosa), hvadan artnamnet."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salimrt.html
Senaste uppdatering: 30 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg