Dvärgvide

Salix herbacea L.

Musøyre Dværg-Pil Vaivaispaju Grasvíðir Dwarf Willow Kraut-Weide

Dvärgvide

Beskrivning. Dvärgvide är en mycket liten dvärgbuske, knappast mer än någon centimeter hög. Stammen är vedartad, mycket kort och ligger tilltryckt till marken och har oftast bara två eller tre blad. Barken är kal och brunaktig. Bladen är runda med tät nervatur och tandade i kanten. Dvärgvide blommar i juni-juli, efter lövsprickningen. Hängena har nästan kala hängefjäll. Fruktkapslarna är kala och rödaktiga.
Dvärgvide Dvärgvide kan bara förväxlas med polarvide (S. polaris), som dock skiljer sig genom otandade blad utan tydlig nervatur, samt vitluden fruktkapsel. Dvärgvide hybridiserar med ett flertal andra arter i släktet viden (Salix).

Dvärgvide

Utbredning. Dvärgvide är allmän i fjälltrakterna, från Dalarna till Torne Lappmark. Den växer vid snölegor och annan fuktig gräsmark med låg vegetation. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Rudbeck d. y. 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet herbacea kommer av latinets herba (ört) och betyder örtartad, vilket syftar på artens skenbarligen örtartade växtsätt.

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Mattformigt växande, ej över marken sig höjande ris"

Ur Krok & Almquist - Svensk flora, 25:e upplagan av S. Almquist (1960)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/saliher.html
Senaste uppdatering: 29 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg