Blekvide

Salix hastata L.

Vetenskapliga synonym: S. hastata L. var. alpestris (Andersson) Andersson (ssp. hastata), S. hastata L. var. subintegrifolia Flod. (ssp. subintegrifolia), S. hastata L. var. vegeta Andersson (ssp. vegeta)
Svenska synonym: jemnvide, spjutvide; fjällblekvide (ssp. hastata), finnblekvide, flodvide (ssp. subintegrifolia), källblekvide, sydblekvide (ssp. vegeta)

Bleikvier Spyd-Pil Kalvaspaju Spieß-Weide

Blekvide Beskrivning. Blekvide är en lågvuxen till medelstor buske som kan bli omkring en meter hög, men som vanligen är betydligt lägre, ofta med nedliggande grenar. Årsskotten är ganska grova och håriga medan de äldre grenarna är gråaktiga. Bladen är kala, brett lansettlika och naggsågade i kanten, de har glanslös ovansida, blekgrön nätådrig Blekvide undersida och ibland en något rödaktig bladkant. Stiplerna är stora och runda med sågad kant. Arten blommar i maj-juni, hängena är nästan oskaftade och sitter längs kvistarnas sidor, hängefjällen är brunaktiga och har långa mjuka hår. Honhängena har kala, skaftade, Blekvide rödbruna kapslar med tydligt stift. Blekvide är ganska variabel och tre underarter urskiljs i Sverige, huvudunderarten fjällblekvide (ssp. hastata) har ganska små blad med kilformig bladbas. Underarten källblekvide (ssp. vegeta (Andersson) Flod.) Blekvide har stora rundade blad med något hjärtlik bladbas och sågad bladkant, samt breda stipler. Den tredje underarten, finnblekvide (ssp. subintegrifolia (Flod.) Flod.), har långskaftade, tunna blad som är helbräddade i kanten.
Blekvide karaktäriseras av sina glanslösa blad med blek nätådrig undersida och sina stora, oftast sågtandade stipler.

Blekvide Utbredning. Blekvide är huvudsakligen en fjällväxt men den förekommer i nästan hela landet, även i Skåne. Arten växer på fuktig kalkrik mark, på stränder, i rikkärr och fuktängar. Underarten källblekvide (ssp. vegeta) förekommer sällsynt i kalkkärr i Sydverige. Underarten finnblekvide (ssp. subintegrifolia) har en nordöstlig utbredning. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hastata betyder spjutformad.

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Jemnvidet kan således variera betydligt, men man igenkänner likväl alltid den vackra och utmärkta arten, bland de närstående, på dess alldeles glatta, under blekgröna och särdeles tydligt nätådrade blad, på de blommande hängenas långa hårighet m. m."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salihas.html
Senaste uppdatering: 8 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg