Daggvide

Salix daphnoides Vill.

Vetenskapliga synonym: S. daphnoides Vill. var. norvegica C. Agardh (ssp. daphnoides), S. acutifolia Willd. (ssp. acutifolia)
Svenska synonym: daggpil; äkta daggvide, daggvide (ssp. daphnoides), spetsdaggvide, rysk daggpil, spetsbladigt daggvide (ssp. acutifolia)

Doggpil Pommersk Pil (ssp. daphnoides), Kaspisk Pil (ssp. acutifolia) Härmäpaju European Violet-willow (ssp. daphnoides), Siberian Violet-willow (ssp. acutifolia) Reif-Weide

Beskrivning. Daggvide är en buske eller litet träd som kan bli upp till fem meter högt. Kvistarna är glänsande rödbruna, men blir blådaggiga när de torkar. Bladen är kala, upp till tio centimeter långa, brett lansettlika med sågad kant och tio till fjorton par sidonerver, ovansidan är glänsande mörkgrön och undersidan är blekgrön. Bladskaften saknar körtlar och är drygt fem millimeter långa, stiplerna är hjärtlika med sågad kant. Daggvide blommar i april, före lövsprickningen. Hängena sitter oskaftade längs kvistarnas sidor och är ganska stora och tjocka. Hängefjällen är mörkspetsade och långhåriga. Fruktkapslarna är kala och blanka. I Sverige förekommer underarten äkta daggvide (ssp. daphnoides) som bofast men även den odlade underarten spetsdaggvide (ssp. acutifolia (Willd.) Ahlfv.) kan ibland påträffas förvildad, men nästan enbart hanexemplar. Den senare skiljs genom längre och smalare, mer utdraget spetsiga bladskivor.

Utbredning. Daggvide är sällsynt och finns bara som ursprunglig i Värmland och Dalarna, men kan även påträffas förvildad i andra landskap. På sina naturliga växtplatser förekommer arten på älvstränder och fuktängar. Underarten spetsdaggvide (ssp. acutifolia) påträffas huvudsakligen på kulturmark. Första fynduppgift är från Dalarna och publicerades i Botaniska Notiser 1840 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet daphnoides kommer av det vetenskapliga namnet på släktet tibastar, Daphne, och latinets -oides (liknande). Namnet betyder tibastlik och syftar på bladformen.

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet
Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Salix daphnoides * acutifolia, onekligen den skönaste Pil-art i Norden, är, enligt af Prof. Fries meddelad underrättelse, funnen verkligen vild äfven i Sverige, nemligen på Dalelvens strand vid Mora i Dalarne."

Ur Botaniska Notiser 1840

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salidap.html
Senaste uppdatering: 27 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg