Gråvide

Salix cinerea L.

Vetenskapliga synonym: S. atrocinerea Brot., S. cinerea L. ssp. atrocinerea (Brot.) Guinier, S. oleifolia Sm. (ssp. oleifolia)
Svenska synonym: vanligt gråvide (ssp. cinerea), rostvide (ssp. oleifolia)

Gråselje Grå-Pil Tuhkapaju Grey Willow Grau-Weide

Gråvide Beskrivning. Gråvide är en ofta storväxt buske eller litet träd som kan bli upp till fyra meter hög och som har ludna kvistar och grågröna blad. Vinterknoppar och årsskott är gråludna. Bladen är fem till tio centimeter långa, elliptiska eller omvänt äggrunda i formen, med sin största bredd framför mitten, kanten är naggad eller sågad. Bladens ovansida är grågrön och ganska slät, medan undersidan är gråaktigt filtluden. Gråvide blommar i april-maj, hängena, som utvecklas något före bladen, är nästan oskaftade och sitter på korta ludna skaft längs grenarnas sidor. Hängefjällen är brunaktiga. Hanhängena har gula ståndare och honhängena har korta, otydliga stift. Fruktkapslarna är spetsiga och gråludna. I Sverige förekommer huvudsakligen vanligt gråvide (ssp. cinerea), men tillfälligt har även underarten rostvide (ssp. oleifolia Macreight) påträffats.
Gråvide, blad Gråvide liknar mest bindvide (S. aurita) som också har blad där största bredden ligger framför mitten, men hos den senare är bladen kortare, bredare och har en påfallande rynkig nervatur. Arten sälg (S. caprea) skiljs genom bredare blad med största bredd omkring mitten. Gråvide kan korsa sig med flera viden (Salix) och bilda mer eller mindre svåridentifierade hybrider.

Gråvide, bladundersida Utbredning. Gråvide är vanlig i södra och mellersta Sverige men förekommer även längre norrut, särskilt längs Norrlandskusten. Arten växer på fuktiga näringsrika marker, i diken, fuktängar och sumpskogar. Den är en karaktärsväxt för grunda näringsrika sjöar där den brukar bilda stora rundade buskage. Första fynduppgift. Gråvide är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Vinterknoppar av gråvide på våren Användning. Enligt Retzius (1806) har unga grenar använts till korgarbeten och som band till halmtak eller till att binda säd.

Etymologi. Artnamnet cinerea betyder askgrå.

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet
Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"De gråaktiga dungar, som Gråvidet gerna bildar kring stränder och kärr, göra dessa just icke vackrare, men bereda dock någon omvexling."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salicin.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg