Bildgalleri

Sälg - Salix caprea L.


Sälg

Sälg

Sälg

Sälg,< honhängen

Sälg

Sälg,
bark

Tvärsnitt
av honhänge

Tvärsnitt
av hanhänge

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/salicap2.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg