Risvide

Salix arbuscula L.

Småvier Busk-Pil Kääpiöpaju Mountain Willow

Risvide Beskrivning. Risvide är en lågväxt, vanligen nedliggande, risartad buske som knappast blir mer än en halv meter hög. De unga kvistarna är kala och rödbruna. Bladen är elliptiska, vanligen bara en till två centimeter långa, med kal, något glänsande ovansida och grågrön undersida som ibland har rödaktig mittnerv, bladkanten är naggsågad. Stipler saknas. Risvide blommar i juni, vid lövsprickningen. Hängena sitter på korta, bladiga skaft längs grenarnas sidor. Hängefjällen är gulaktiga. Fruktkapslarna är glänsande och har ett otydligt stift.
Risvide liknar mest en småväxt blekvide (S. hastata), men den senare har blad med matt glanslös ovansida och stora stipler.

Risvide

Utbredning. Risvide förekommer ganska sällsynt på kalkrik fuktig mark i fjälltrakterna, från Härjedalen till Torne Lappmark, men sällsynt även i skogslandet nedanför fjällen. Den påträffas ofta vid bäckstränder och i kanten av rikkärr. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet arbuscula betyder litet träd, och Linné skriver att den trots sin ringa storlek liknar ett litet träd.

Familj: Salicaceae
Släkte: Salix

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"På sandig mark i ödebygden växer denna, till formen liknande ett litet, knappt fotshögt träd."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/saliarb.html
Senaste uppdatering: 29 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg