Bestämningsnyckel

Salix L. - Viden

1. Endast ett par centimeter höga dvärgbuskar med mycket låg risartad stam.
---2
1. Mer högväxta buskar eller träd.
---4

2. Blad tjocka, med nedsänkt nätlik nervatur.
---nätvide (S. reticulata)
2. Blad tunna, släta.
---3

3. Bladkant sågad. Kapsel kal.
---dvärgvide (S. herbacea)
3. Bladkant helbräddad. Kapsel hårig.
---polarvide (S. polaris)

4. Blad med små kornlika körtlar på övre delen av bladskaftet.
---5
4. Bladskaft utan körtlar.
---8

5. Blad silkeshåriga åtminstone på undersidan.
---vitpil (S. alba)
5. Blad kala även på undersidan.
---6

6. Blad långsamt avsmalnande, smalt lansettlika med utdragen spets.
---knäckepil (S. fragilis)
6. Blad mer tvärt avsmalnande, brett lansettlika till elliptiska med kort spets.
---7

7. Stipler välutvecklade, kvarsittande.
---mandelpil (S. triandra)
7. Stipler små, avfallande.
---jolster (S. pentandra)

8. Blad glänsande, hårda, vasst sågtandade. Äldre blad kvarsittande.
---glansvide (S. myrsinites)
8. Blad matta eller glänsande, ej hårda och vassågade. Äldre blad ej kvarsittande.
---9

9. Blad ungefär fem till tio gånger så långa som breda.
---10
9. Blad högst fyra gånger så långa som breda
---11

10. Blad kala, blågröna på undersidan.
---rödvide (S. purpurea)
10. Blad silkeshåriga på undersidan.
---korgvide (S. viminalis)

11. Blad nästan helt kala.
---12
11. Blad tydligt håriga, åtminstone på undersidans nerver.
---18

12. Blad minst åtta centimeter långa. Kvistar som torra blådaggiga.
---daggvide (S. daphnoides)
12. Blad kortare. Kvistar utan blådaggigt överdrag.
---13

13. Stipler välutvecklade.
---blekvide (S. hastata)
13. Stipler saknas, eller små och oansenliga.
---14

14. Blad med helbräddad kant.
---odonvide (S. myrtilloides)
14. Blad med finsågad kant.
---15

15. Blad större, minst fyra centimeter långa.
---16
15. Blad mindre, högst tre centimeter långa.
---17

16. Blad glansigt blankgröna, på undersidan blågröna även i spetsen.
---grönvide (S. phylicifolia)
16. Blad matt gröna, på undersidan gröna i spetsen.
---svartvide (S. myrsinifolia)

17. Blad smalt elliptiska, tydligt sågade. Kvistar utan vedåsar.
---risvide (S. arbuscula)
17. Blad bredare, nästan helbräddade. Kvistar med vedåsar.
---ängsvide (S. starkeana)

18. Blad brett elliptiska, ludna. Kvistar med utspärrad behåring.
---ullvide (S. lanata)
18. Blad smalare. Kvistar utan utspärrad behåring.
---19

19. Blad med helbräddad kant, med platt eller nedvikt kant.
---20
19. Blad mer eller mindre sågade, med platt kant.
---23

20. Bladkant nedvikt.
---21
20. Bladkant platt.
---22

21. Risartad buske. Blad högst tre centimeter, silkeshåriga på undersidan.
---krypvide (S. repens)
21. Större, ej risartad buske. Blad oftast mer än fyra centimeter långa, filtludna på undersidan.
---lappvide (S. lapponum)

22. Blad minst fyra centimeter långa.
---ripvide (S. glauca)
22. Blad högst fyra centimeter långa.
---ängsvide (S. starkeana)

23. Blad på undersidan blekgröna med grön spets.
---svartvide (S. myrsinifolia)
23. Blad på undersidan enfärgade.
---24

24. Blad bredast i mitten.
---sälg (S. caprea)
24. Blad bredast framför mitten.
---25

25. Blad korta och breda, med skrynkligt nätlik nervatur.
---bindvide (S. aurita)
25. Blad längre och smalare, utan nätlik nervatur.
---gråvide (S. cinerea)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/salix/nyckel.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg