Populus L.

Popplar

Beskrivning. Lövfällande träd. Rotsystem vidsträckt, alstrar ofta rikligt med rotskott. Vinterknoppar med flera knoppfjäll, torra eller klibbiga, ibland håriga. Blad runda till spetsigt äggformade eller triangulära, sällan grunt handflikiga, kant naggad eller fint sågtandad, bladbas rund till urnupen. Stipler tidigt avfallande. Blommor enkönade, vindpollinerade, i långa hängen. Tvåbyggare, hanhängen ofta kortare än honhängen. Hängefjäll flikiga, kala eller håriga. Hanblomma vanligen med åtta till tolv ståndare på skivlik disk. Honblomma bägarlik. Frukt en mångfröig, oskaftad kapsel. Frön mycket små, försedda med hårtofs.
Kromosomtal: 2n=38.

Etymologi. Släktnamnet Populus användes redan av Cato.

Släktet har 35 arter. I Sverige finns bara en inhemsk art, asp (P. tremula), men flera andra arter är vanliga i odling och förekommer ibland förvildade. De två hybriderna gråpoppel (P. x canescens) och kanadapoppel (P. x canadensis) odlas ofta, särskilt i södra Sverige.

Familj: Salicaceae

Arter:
asp (P. tremula)
balsampoppel (P. balsamifera)
lagerpoppel (P. laurifolia)
silverpoppel (P. alba)
svartpoppel (P. nigra)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/popul/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg