Svartpoppel

Populus nigra L.

Vetenskapliga synonym: P. nigra L. var. italica Münchh. ('Italica'), P. nigra L. var. italica auct. ('Plantierensis')
Svenska synonym: äkta svartpoppel (var. nigra), italiensk pelarpoppel, pyramidpoppel ('Italica'), pelarpoppel ('Plantierensis')

Svartpoppel Pyramide-Poppel ('Italica') Mustapoppeli Black-Poplar Schwarz-Pappel

Beskrivning. Svartpoppel är ett högväxt, lövfällande träd som kan bli upp till 30 meter högt. Barken är mörk och uppsprucken. Årsskotten är kala, trinda och vanligen brungula. Vinterknopparna är långsmala och något klibbiga. Bladen är kala och gröna på båda sidorna, bladskaften är plattade från sidan och bladskivan är triangulär med tvär eller något kilformad bladbas och saknar körtlar vid basen. Bladkanten är fint sågtandad. Svartpoppel blommar i maj, hängena har kala hängefjäll som faller av tidigt. De odlade sorterna italiensk pelarpoppel ('Italica') och pelarpoppel ('Plantierensis') har smalt pelarformad krona.
Svartpoppel känns igen på de svagt klibbiga knopparna och de triangulära bladen.

Utbredning. Svartpoppel är en odlad art som ibland kan påträffas kvarstående eller förvildad. Den hör ursprungligen hemma i Medelhavsområdet. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1744 (Hylander 1971).

Användning. Svartpoppel och dess odlade former italiensk pelarpoppel ('Italica') och pelarpoppel ('Plantierensis') odlas ofta i offentliga anläggningar och i parker.

Etymologi. Artnamnet nigra kommer av latinets niger (svart).

Familj: Salicaceae
Släkte: Populus

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Trädet wäxer hastigt och gifwer sköna Alleer med wackra kronor. Barken är korkaktig och lätt: Fiskare uphålla dermed sina nät: trädarten är swår at klyfwa; nyttjas til bösse-stockar. Knopparne af all Poppel och Asp äro blodrenande til Decokter emot Gicht."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/popul/popunig.html
Senaste uppdatering: 7 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg