Lagerpoppel

Populus laurifolia Ledeb.

Laurbærpoppel Laurbær-Poppel Laakeripoppeli Laurel-leaved Poplar

Beskrivning. Lagerpoppel är ett högväxt, lövfällande träd som kan bli omkring 20 meter högt. Grenarna är nästan vågräta och kronan är vid. Barken är länge slät men blir till slut skrovlig och brungrå. Årsskotten är kantiga och vinterknopparna är glänsande, starkt klibbiga och väldoftande. Bladen är smalt ovala och spetsiga med avsmalnande bladbas, de har grön ovansida och vitaktigt grön undersida. Lagerpoppel blommar i maj. Hos oss förekommer endast hanträd.
Lagerpoppel liknar balsampoppel (P. balsamifera), men den senare har trinda årsskott och bredare blad.

Utbredning. Lagerpoppel är en odlad art som ibland kan påträffas förvildad eller kvarstående. Arten hör ursprungligen hemma i Sibirien.

Användning. Lagerpoppel odlas ibland som prydnadsträd i parker och offentliga anläggningar.

Etymologi. Artnamnet laurifolia kommer av Laurus, vilket är det vetenskapliga namnet på släktet lagerträd, och latinets folium (blad).

Familj: Salicaceae
Släkte: Populus

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/popul/populau.html
Senaste uppdatering: 7 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg