Balsampoppel

Populus balsamifera L.

Vetenskapliga synonym: P. tacamahacca Mill.; P. balsamifera L. var. elongata Hyl. ('Elongata'), P. candicans auct., P. gileadensis Rouleau, P. jackii Sarg. ('Gileadensis'), P. balsamifera L. var. balsamifera auct., P. balsamifera L. var. hortensis Hyl. ('Hortensis'), P. tristis Fisch. ('Tristis')
Svenska synonym: äkta balsampoppel ('Hortensis'), ontariopoppel, ontariepoppel ('Gileadensis'), jämtlandspoppel ('Elongata'), sorgpoppel ('Tristis')

Balsampoppel Balsam-Poppel Palsamipoppeli Eastern Balsam-poplar Balsam-Pappel

Blad av balsampoppel Beskrivning. Balsampoppel är ett stort träd som kan bli drygt tjugo meter högt och som ofta bildar talrika rotskott. Kronan är ganska smal och barken är grov och grå på äldre träd. Unga kvistar är kala eller ibland håriga och trinda med slät rödbrun bark. Vinterknopparna är mycket klibbiga och starkt doftande, liksom de nyutslagna bladen. Bladen är kala, blankt mörkgröna på ovansidan och blekgröna på undersidan, till formen är de spetsigt äggrunda med killik, rundad eller ibland hjärtlikt urnupen bas och fint naggsågad kant. Balsampoppel, hanhänge Bladskaften är nästan trinda, kala eller håriga. Arten blommar i maj-juni, hängena är decimeterlånga med nästan kala hängefjäll. Hanblommorna har många ståndare och röda ståndarknappar. Honhängena blir omkring femton centimeter långa och får äggformade kapslar.
Balsampoppel skiljs från andra odlade och förvildade popplar (Populus) genom sina starkt aromatiska, mycket klibbiga knoppfjäll, samt genom sina nästan trinda bladskaft. Balsampoppel, höstfärg Flera förädlade namnsorter odlas och dessa skiljs genom bladens och skottens utseende. Balsampoppel ('Hortensis') har spetsigt äggrunda blad med rundad bas och kala bladskaft, hos oss finns endast hanträd vilka sprider sig vegetativt med rotskott. Namnsorten ontariopoppel ('Gileadensis') skiljs genom blad med rundat hjärtlik form och kala bladskaft, den förekommer hos oss endast med honliga träd. Sorten jämtlandspoppel ('Elongata') har smala bladskivor med killik bas samt håriga bladskaft och årsskott. Sorgpoppel ('Tristis') kännetecknas av långspetsade triangulära blad med hjärtlik bas.

Bark Utbredning. Balsampoppel härstammar från Nordamerika och är ett ofta odlat träd som genom riklig rotskottsbildning lätt förvildas och naturaliseras. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades år 1846 (Hylander 1971).

Användning. Balsampoppel planteras ofta som prydnadsträd i parker och offentliga miljöer.

Etymologi. Artnamnet balsamifera kommer av latinets balsamicus (balsamisk) och ferre (bära), namnet syftar på de väldoftande knopparna och unga bladen.

Familj: Salicaceae
Släkte: Populus

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Pl:s i alléer. Tål väl Climatet. Bl:r i Maj. Bladen lukta väl, isynnerhet de yngre, som äro liksom öfversmorde med en balsamisk kåda..."

Ur Utkast till en svensk flora av S. Liljeblad (1816)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/popul/popubal.html
Senaste uppdatering: 29 juni 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg