Silverpoppel

Populus alba L.

Sølvpoppel Sølv-Poppel Hopeapoppeli White Poplar Silber-Pappel

Silverpoppel Beskrivning. Silverpoppel är ett stort träd som kan bli drygt tjugo meter högt och som bildar rikligt med rotskott. Kronan är bred och barken är grov och gråaktig på gamla träd, men slät och gulgrön på yngre. Vinterknopparna är torra, korta och trubbiga och något filtludna. Bladen är grunt handflikiga med rundad till urnupen bas, de har glänsande mörkgrön ovansida och vitt filthårig undersida. Arten blommar i april-maj, hanhängena är fem till tio centimeter långa medan honhängena i frukt kan vara dubbelt så långa. Hängefjällen är grunt flikiga, kala och nästan helbräddade.
Silverpoppel är lätt att känna igen på sina handflikiga blad som har vit undersida, samt på att knopparna är filtludna. Den kan endast förväxlas med den ofta odlade hybriden mellan silverpoppel och asp (P. tremula), som kallas gråpoppel (P. x canescens), och som också har filtludna vinterknoppar. Den senare har dock mer rundade blad med bukttandad kant och gråfiltad bladundersida.

Utbredning. Silverpoppel är ett ofta odlat träd som på många håll spridit sig med rotskott och numera anses vara bofast i vårt land. Den förekommer från Skåne till Ångermanland men är vanligast i Sydsverige. Arten hör ursprungligen hemma i ett område från Mellaneuropa till Centralasien. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades år 1832 (Hylander 1971).

Användning. Silverpoppel odlas som prydnadsträd i större trädgårdar, parker och i offentliga miljöer.

Etymologi. Artnamnet alba är latinets ord för vit och syftar på de vita bladundersidorna.

Familj: Salicaceae
Släkte: Populus

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Den är ibland de snabbväxtaste träd, som i tjenlig jordmån på en tid af sexton til tjugu år blir stort, och wid trettjo gemenligen har nått sin fullkomlighet. Det har en wacker både stam och krona, hwilken senare har et eget grått utseende. Det tåler alla windar, och är derföre nyttigt till lugnträd; men det har den oarten at krypa widt och flackt med sina rötter, hwarföre det icke gärna planteras nära wid hus eller murar, åkrar eller trädgårdar."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/popul/popualb.html
Senaste uppdatering: 27 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg