Bestämningsnyckel

Salicaceae - Videväxter

1. Träd. Hängen med flikiga hängefjäll. Vinterknoppar med flera knoppfjäll.
---popplar (Populus) - 5 arter: bestämningsnyckel
1. Träd, buskar eller örtartade dvärgbuskar. Hängen med hela hängefjäll. Vinterknoppar med ett knoppfjäll.
---viden (Salix) - 24 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/salica/nyckel.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg