Rubiaceae

Måreväxter

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter med korsvis motsatta blad och ett varierande antal bladlika stipler. Blad och stipler kransställda. Grenar i vecken av de egentliga bladen. Blommor fyrtaliga eller sällan tretaliga, i knippen eller huvudlika samlingar. Foder ofta starkt reducerat. Krona sambladig, vit, gul eller violett. Ståndare vanligen fyra, sällan tre. Stift två. Fruktämne undersittande. Frukt en klyvfrukt med två rundade nötlika delfrukter.

Övrigt. Familjen kallas ibland mårväxter.

Måreväxterna är en mycket stor familj med över 600 släkten och mer än 10000 arter. Familjen förekommer över hela jorden och de flesta representanterna är vedartade buskar och träd. I Sverige finns bara de tre släktena måror (Galium), färgmåror (Asperula) och maddar (Sherardia).
Till familjen hör också krapp (Rubia tinctoria) som i äldre tid var en viktig färgväxt, till exempel fick den franska arméns röda byxor sin färg av krapp, och även i Sverige har odling förekommit. Den i särklass ekonomiskt viktiga växten i familjen måreväxter är kaffe (Coffea).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Asperula - färgmåror
Galium - måror
Sherardia - maddar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg