Sherardia L.

Maddar

Beskrivning. Ettåriga örter. Stjälkar nedliggande till uppstigande, fyrkantiga, sträva. Blad och bladlika stipler fyra till sex i kransar, lansettlika, spetsiga, med sträva kanter. Blommor i huvudlika samlingar omgivna av gröna högblad. Foder djupt fyr- till sexflikigt. Krona ljuslila, fyrflikig, trattlik, kronpip lång. Frukt en klyvfrukt.
Kromosomtal: 2n=22-24.

Övrigt. Skiljer sig från de andra måreväxterna (Rubiaceae) genom violetta blommor med lång kronpip, samt tydligt foder.

Etymologi. Släktet Sherardia är uppkallat efter den engelske botanisten William Sherard (1659-1728).

Släktet har bara en art, åkermadd (S. arvensis).

Familj: Rubiaceae

Art:
åkermadd (S. arvensis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"W. SHERARD, till hvars ära DILLENIUS (och sedan LINNÉ) uppkallade denna ört, var engelsk konsul i Smyrna och en stor naturalhistoriens vän och gynnare. Han donerade till universitet i Oxford en betydlig penningsumma jemte sina rika naturhistoriska samlingar och sitt bibliotek."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/shera/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg