Bestämningsnyckel

Rubiaceae - Måreväxter

1. Krona fatlik, utan kronpip.
---måror (Galium) - 16 arter: bestämningsnyckel
1. Krona trattlik, med tydlig kronpip.
---2

2. Krona ljuslila. Blomma med foder. Ettårig.
---maddar (Sherardia) - 1 art: åkermadd (S. arvensis)
2. Krona vit. Blomma utan foder eller med starkt reducerat foder. Flerårig.
---3

3. Blad linjära. Krona treflikad. Frukt kal, utan krokborst.
---färgmåror (Asperula) - 1 art: färgmåra (A. tinctoria)
3. Blad lansettlika. Krona fyrflikad. Frukt med krokborst.
---myskmadra (Galium odoratum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/nyckel.html
Senaste uppdatering: 9 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg