Galium L.

Måror

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälkar oftast slankiga och mer eller mindre nedliggande, ett par arter har uppstigande eller styvt upprätt stjälk. Blad och bladlika stipler i kransar om tre till åtta. Blommor i knippen. Foder starkt reducerat. Krona fatlik eller trattlik, vit eller sällan gul. Delfrukter släta eller mer eller mindre vårtiga, kala eller håriga, ibland med krokborst.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktnamnet Galium kommer av grekiskans gala (mjölk). Vissa arter, som snärjmåra (G. aparine), har använts till att sila mjölk vilket kan ha samband med släktnamnet. Det anses också att boskap som betar måror mjölkar bättre.

Släktet har omkring 400 arter, huvudsakligen på Norra halvklotet. I Sverige finns 16 arter, några av de mest kända är vitmåra (G. boreale), stormåra (G. album) och gulmåra (G. verum).

Familj: Rubiaceae

Arter:
backmåra (G. suecicum)
dvärgmåra (G. trifidum)
gotlandsmåra (G. rotundifolium)
gulmåra (G. verum)
myskmadra (G. odoratum)
myskmåra (G. triflorum)
parkmåra (G. pumilum)
pillermåra (G. tricornutum)
småsnärjmåra (G. spurium)
snärjmåra (G. aparine)
stenmåra (G. saxatile)
stormåra (G. album)
sumpmåra (G. uliginosum)
vattenmåra (G. palustre)
vitmåra (G. boreale)
ölandsmåra (G. oelandicum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/galiu/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg