Bestämningsnyckel

Galium L. - Måror

1. Blad utan uddspets.
---2
1. Blad med uddspets.
---4

2. Stjälkar upprätta. Blad med tre nerver. Frukter styvhåriga.
---vitmåra (G. boreale)
2. Stjälkar veka, mer eller mindre nedliggande. Blad med en nerv. Frukter kala.
---3

3. Krona omkring en millimeter bred, med tre kronflikar. Blomskaft sträva.
---dvärgmåra (G. trifidum)
3. Krona minst två millimeter bred, med fyra kronflikar. Blomskaft släta.
---vattenmåra (G. palustre)

4. Krona gul. Blad barrlika, med nedvikt kant.
---gulmåra (G. verum)
4. Krona vit eller grönaktig. Blad ej barrlika, med platt kant.
---5

5. Stjälk sträv, med små krokborst.
---6
5. Stjälk slät, utan krokborst, kal eller hårig.
---11

6. Blad brett lansettlika till ovala, fyra till sex i varje krans. Frukter med krokborst.
---7
6. Blad smalt lansettlika eller omvänt äggformade, sex till åtta i varje krans. Frukter med eller utan krokborst.
---8

7. Blad fyra i varje krans, brett ovala, med tre tydliga nerver, undersida utan krokborst.
---gotlandsmåra (G. rotundifolium)
7. Blad vanligen sex i varje krans, brett lansettlika, med en tydlig nerv, undersida med krokborst på mittnerven.
---myskmåra (G. triflorum)

8. Frukter kala, med tydligt vårtig yta.
---9
8. Frukter med krokborst, sällan kala men då ej vårtiga.
---10

9. Frukter på raka skaft, delfrukter omkring en millimeter långa. Flerårig.
---sumpmåra (G. uliginosum)
9. Frukter på nedböjda skaft, delfrukter tre till fyra millimeter långa. Ettårig.
---pillermåra (G. tricornutum)

10. Krona vit, minst en och en halv millimeter bred. Frukt med krokborst.
----snärjmåra (G. aparine)
10. Krona grönvit, omkring en millimeter bred. Frukt med eller utan krokborst.
----småsnärjmåra (G. spurium)

11. Krona trattlik, med tydlig pip. Frukter med krokborst.
----myskmadra (G. odoratum)
11. Krona fatlik, utan pip. Frukter kala, utan krokborst.
----12

12. Stor, med upp till meterlång stjälk. Kronflikar med uddspets.
----stormåra (G. album)
12. Liten, med upp till fyra decimeter lång stjälk. Kronflikar utan uddspets.
----13

13. Blad smalt till brett omvänt äggrunda.
----stenmåra (G. saxatile)
13. Blad smalt lansettlika.
----14

14. Frukter med låga rundade papiller.
----parkmåra (G. pumilum)
14. Frukter med höga spetsiga papiller.
----15

15. Avståndet mellan bladkransarna på mitten av stjälken är fyra till sex centimeter. Stjälkar med få vegetativa skott, bildar glesa mattor.
----backmåra (G. suecicum)
15. Avståndet mellan bladkransarna på mitten av stjälken är två till fyra centimeter. Stjälkar med talrika vegetativa skott, bildar täta mattor.
----ölandsmåra (G. oelandicum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/galiu/nyckel.html
Senaste uppdatering: 9 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg