Gulmåra

Galium verum L.

Svenska synonym: jungfru Marie sänghalm, trätogräs

Gulmaure Gul Snerre Keltamatara Gulmaðra Lady's Bedstraw Echtes Labkraut

Gulmåra Beskrivning. Gulmåra är en flerårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälkarna är finhåriga och vanligen upprätta. Bladen är mörkgröna och smalt jämnbreda, nästan barrlika med uddspets, på undersidan grågröna. De sitter oftast åtta tillsammans i krans. Gulmåra blommar i juni-juli, blomställningarna är täta och rikblommiga med klargula väldoftande blommor. Kronan är fatlik. Frukterna är oftast kala och rynkiga, men exemplar med korthåriga frukter är kända.
Gulmåra Gulmåran är den enda gulblommiga arten i släktet måror (Galium) och den är också lätt att känna igen på de smala barrlika bladen som sitter i kransar på stjälken. Den korsar sig med stormåra (G. album) och ger upphov till en intermediär hybrid, som kallas gräddmåra eller hybridmåra och som i växtsätt liknar stormåra, men har blekgula blommor och smalare blad än denna.

Gulmåra Utbredning. Gulmåra är allmän på torrbackar och ängsmark i nästan hela landet, men är betydligt vanligare i södra Sverige. Första fynduppgift publicerades år 1658 (Nordstedt 1920).

Övrigt. Den väldoftande gulmåran lades förr på salsgolven under gästabud, men ansågs orsaka bråk och osämja, därav namnet trätogräs.

Etymologi. Artnamnet verum kommer av latinets verus (äkta) och betyder 'äkta måra'.

Familj: Rubiaceae
Släkte: Galium

Norden
Norra halvklotet
Blomningstid
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Galium luteum berättade oss folket wara af somliga brukeligit til at strö på gålfwet i Giästebudslag, men hade altid den olägenheten med sig, at Giästerna blefwo oense och kommo uti slagsmåhl. Emellan denna orsaken och påfölgden kan jag intet såsom Physicus förklara mig, utan måste såsom Logicus saken uplösa, fast än syllogismen skulle blifwa et quarter lång: Galium strös här aldrig på golfwet utan wid giästebud; aldrig något giästebud är här (lik som på andra ställen) utan rus, aldrig rus utan kif och buller; altså giver Galium kif."

Ur Carl Linnaei öländska och gotländska resa 1741 av Carl von Linné (1745)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/galiu/galialb.html
Senaste uppdatering: 30 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg