Sumpmåra

Galium uliginosum L.

Svenska synonym: fuktmåra

Sumpmaure Sump-Snerre Luhtamatara Laugamaðra Fen Bedstraw Moor-Laubkraut

Sumpmåra Beskrivning. Sumpmåra är en småväxt, flerårig ört med krypande jordstam och veka, nedliggande till uppstigande stjälkar som är klädda med krokborst. Bladen sitter i sextaliga kransar och är smalt lansettlika, ljusgröna, uddspetsade och klädda med korta krokborst i kanten. Sumpmåra blommar i juni-juli, blommorna är små med vit fatlik krona och gula ståndarknappar. Kronan är mycket bredare än fruktämnet. Frukterna är små med småvårtig yta.
Sumpmåra liknar mest vattenmåra (G. palustre), med vilken den ofta växer tillsammans. Den senare skiljs genom släta stjälkar och blad, samt genom att bladen är bredast i spetsen, saknar uddspets och sitter i kransar om fyra.

Utbredning. Sumpmåra förekommer i nästan hela landet och är en karaktärsväxt i kalkrika fuktmarker. Den växer på fuktiga platser som kärrkanter, diken, betesmarker och pölar. Sumpmåra växer ofta nere i vegetationen och kan vara svår att upptäcka trots att den är ganska vanlig. Första fynduppgift publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet uliginosum kommer av latinets uligo (fukt, sump) och syftar på växtplatsen.

Familj: Rubiaceae
Släkte: Galium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/galiu/galiuli.html
Senaste uppdatering: 9 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg