Myskmåra

Galium triflorum Michx.

Myskemaure Treblomstret Snerre Lehtomatara

Myskmåra Beskrivning. Myskmåra är en flerårig ört med vek, nedliggande och snärjande stjälk som kan bli drygt en halv meter lång. Bladen sitter i kransar med sex blad i varje krans. De är brett lansettlika, bredast på mitten, med avsatt uddspets. Bladundersidan har en tydlig mittnerv med krokspetsiga hår. Myskmåra blommar i juli-augusti, blommorna är grönvita och sitter i fåblommiga skaftade knippen från bladvecken. Kronan är fatlik. Frukterna har krokhår och blir omkring tre millimeter breda. Hela växten luktar kumarin när den torkar.
Myskmåra är en av våra mest bredbladiga måror (Galium) och liknar mest myskmadra (G. odoratum), den senare skiljs genom upprätt stjälk, vanligen åtta blad i kransarna, samt rent vita, trattlika blommor.

Myskmåra

Utbredning. Myskmåra är sällsynt och förekommer huvudsakligen i norra Sverige, från Värmland till Torne Lappmark. Den är dock funnen även i ett par sydsvenska landskap. Arten växer på fuktiga, skuggiga ställen i mullrika, steniga barrskogar, vid bäckar och rasbranter. Den påträffas ofta växande på multnande trädstammar. Första fynduppgift är från Sollefteå i Ångermanland och publicerades av Lars Levi Laestadius 1824 (Nordstedt 1920). Ett exemplar insamlat i Sollefteå av Laestadius år 1824 finns bevarat i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Myskmåra

Etymologi. Artnamnet triflorum kommer av latinets tres (tre) och flos (blomma), namnet betyder treblommig och syftar på de fåblommiga knippena. Namnet myskmåra skall inte förväxlas med myskmadra (G. odoratum).

Familj: Rubiaceae
Släkte: Galium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"...är slankig och snärjande, och har merendels talrika, omkring fots- eller stundom nära alnslånga, särdeles vid lederna borsthåriga stjelkar, trubbigt-lansettlika men uddiga, hårkantade och på ryggnerven borstbesatta, klargröna blad, omkring 6 i hvar krets, och hvita eller grönaktiga blommor, hvilka sitta nästan 3 och 3 på långa bladskaft..."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/galiu/galitrf.html
Senaste uppdatering: 9 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg