Pillermåra

Galium tricornutum Dandy

Vetenskapliga synonym: G. tricorne Stokes

Ballastmaure Vorte-Snerre Sarvimatara Corn Cleavers Dreihörniges Labkraut

Första svenska fyndet av pillermåra Beskrivning. Pillermåra är en ettårig ört med ganska grov men slankig kal stjälk som har krokborst i kanten. Bladen är lansettlika och sitter vanligen åtta i varje krans, de är glänsande gröna och har en kort borstudd i spetsen. Pillermåra blommar i juli-augusti med små vita blommor som sitter i treblommiga knippen. Blommorna har en fatlik, en till två millimeter bred krona som är lika bred som fruktämnet. Frukterna är spetsigt vårtiga och sitter på korta, båglikt nerböjda skaft.
Pillermåra liknar mest arten snärjmåra (G. aparine), men den senare har flerblommiga blomknippen, samt frukter som sitter på raka skaft och som har slät yta med krokborst.

Utbredning. Pillermåra är sällsynt och kan påträffas tillfälligt på ruderatmark. Första fynduppgift är ett fynd gjort av Elias Fries i Femsjö i Småland vilket publicerades av S. Liljeblad i Utkast till en svensk flora 1816 (Hylander 1971). Exemplar insamlade av Fries i Femsjö finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet tricornutum kommer av latinets tri- (tre) och cornu (horn). Namnet betyder 'med tre horn' och syftar på blomknippenas tre nerböjda fruktskaft.

Familj: Rubiaceae
Släkte: Galium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"V. i plantager vid Femsjö i Smoland &c. r. FRIES Bl:r i Juli. Liknar ganska mycket G. Apparine, men är större, har vanligen bredare blad, och gryniga (ej sträfhåriga) frukter."

Ur Utkast till en svensk flora av S. Liljeblad (1816)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/galiu/galitrc.html
Senaste uppdatering: 25 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg