Gotlandsmåra

Galium rotundifolium L.

Vetenskapliga synonym: G. scabrum L.
Svenska synonym: rundmåra

Rundmaure Rundbladet Snerre Rundblättriges Labkraut

Gotlandsmåra Beskrivning. Gotlandsmåra är en lågväxt, flerårig, ofta beståndsbildande ört med krypande jordstam. Stjälken är ganska vek, nedliggande till upprätt, omkring två decimeter hög och åtminstone nedtill försedd med krokborst. Bladen sitter fyra i krans, de är brett ovala, uddspetsade och har tre tydliga nerver. Gotlandsmåra blommar i juni-juli, blommorna sitter i fåblommiga knippen i spetsen av den bladlösa stjälktoppen. Kronan är vit, fatlik och omkring tre millimeter bred. Frukten är liten och klädd med krokhår.
Gotlandsmåra Gotlandsmåra har ett särpräglat utseende som skiljer den från de andra arterna i släktet måror (Galium), de brett ovala, uddspetsade bladen som sitter fyra i krans är typiska kännetecken. Arten vitmåra (G. boreale), som också har fyra blad i krans, skiljs genom täta, toppställda blomsamlingar och blad utan uddspets.

Gotlandsmåra

Utbredning. Gotlandsmåra förekommer mindre allmänt på Gotland, men finns sällsynt även på Öland. Den växer i skuggiga barrskogar på mager mark. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet rotundifolium betyder rundbladig och kommer av latinets rotundus (rund) och folium (blad).

Familj: Rubiaceae
Släkte: Galium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rubia/galiu/galirot.html
Senaste uppdatering: 9 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg